Dr. İlke Kılıç Topçu     /     Çocuk Allerji ve İmmünoloji UzmanıGenel Bakış
Zamanın Önemi
Aileye Etkisi
Nedenler
Genetik
Tedavi
Biyomedikal Tedavi
Çocuk Gelişimi
Özel Eğitim
Duyu Bütünleme
Problem Davranışlar
Ağrı Kesiciler
Anestetikler
Antibiyotikler
 

Hakkında     Allerji     İmmünoloji     Otizm     GAPS     Çocuk Gelişimi     İletişim

Otistik çocukta antibiyotik kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

Antibiyotik kullanımı sadece bakteriyel enfeksiyonlarda fayda sağlamakla birlikte günümüzde geçirdiğimiz enfeksiyonların en az yarısını oluşturan viral enfeksiyonlarda da önerilebilmekte, başlanılabilmektedir. Oysa viral enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisinin hiç bir şekilde yeri ve faydası yoktur. Antibiyotik kullanımı ile bağırsaklarımızdaki zararlı mikroorganizmalar kadar yararlı mikroorganizmalar da ölür. Bağırsak flora bozukluğu birçok hastalıkta ve özellikle otizmde en çok karşılaşılan tıbbi sorunlardan biridir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ile bağırsak florasında uzun süre düzeltilemeyecek bozulmalar meydana gelir. Bu nedenle bu çocuklara antibiyotik düzenlenirken hekim viral- bakteriyal enfeksiyon ayrımını yapmaya ayrıca özen göstermeli ve antibiyotik başlanması gereken bir durum sözkonusu ise nöroprotektif (sinir sistemini koruyucu) özellik gösteren antibiyotikler enfeksiyon hastalıkları özelinde, geçirilen enfeksiyon bazında da uygunsa tercih edilmelidir.